Публикации кафедры СПО и ТДО в 2014 году.

1. Д.В. Каманский, А.Н. Алёшин, А.Ю. Ахмеров Многоэлементные датчики ближнего ИК диапазона на основе сульфида свинца / Материалы V Всеукраинской научно-практической конференции "Авиация и космонавтика", Кривой Рог: -2014, с.22.

2. А.Н. Кожемяченко, Ю.Б. Шугайло, А.Ю. Ахмеров Применение голографической интерферометрии для исследования структуры и механических свойств материалов листовой формы / Материалы V Всеукраинской научно-практической конференции "Авиация и космонавтика", Кривой Рог: -2014, с.21.

3. Д.В. Каманский, О.М. Альошин Комп'ютерні віруси: класифікація, методи розробки та росповсюдження. Профілактика та лікування / 70 звітня студентська наукова конференція ОНУ імені І. І. Мечникова, Одеса, : -2014, с.265.

 4. В.М. Шмигельский, О.М. Альошин Linux Mint: Цикли розробки, сумісність з компонентами Windows XP, Vista, Windows 7 та дистрибутиви на основі Linux Mint. Linux Mint Debian Edition: подальші розробки / 70 звітня студентська наукова конференція ОНУ імені І. І. Мечникова, Одеса, : -2014, с.265.

5. В.Ф. Солодовников, О.М. Альошин Адміністрування мереж: методи і засоби збереження інформації. Управління робочим середовищем та визначення діючих політик / 70 звітня студентська наукова конференція ОНУ імені І. І. Мечникова, Одеса, : -2014, с.265.

6. О.М. Кожем'яченко, О.М. Альошин Аналіз засобів оптимізації роботи мереж WiFi / 70 звітня студентська наукова конференція ОНУ імені І. І. Мечникова, Одеса, : -2014, с.265.

7. А.С. Парван, О.М. Альошин Вибір раціональної архітектури інтегрованої системи захисту. Методи обробки і захисту даних. Шифрування / 70 звітня студентська наукова конференція ОНУ імені І. І. Мечникова, Одеса, : -2014, с.266.

8. В.І. Лисенко, О.М. Альошин Основні підходи до програмування кластерних систем. Методологія автоматизованої обробки інформації. Визначення логічної структури / 70 звітня студентська наукова конференція ОНУ імені І. І. Мечникова, Одеса, : -2014, с.266.

9. М.О. Шахрайчук, О.М. Альошин Особливості використання продукційного стилю програмування. Управління обчислювальними ресурсами на основі створеної інфраструктури обчислювальної мережі / 70 звітня студентська наукова конференція ОНУ імені І. І. Мечникова, Одеса, : -2014, с.266.

 

Публикации кафедры СПО и ТДО в 2015 году.

1. Е.И. Буценко, А.Ю. Ахмеров, В.Е. Мандель, В.П. Чурашев Прибор для обнаружения и идентификации, а также определения концентрации биологических объектов, содержащихся в окружающей среде / Материалы VI Всеукраинской научно-практической конференции "Авиация и космонавтика", Кривой Рог: -2015, с.18.

2. Д.В. Каманский, А.Н. Алёшин, А.Ю. Ахмеров Защита данных в компьютерных сетях / Материалы VI Всеукраинской научно-практической конференции "Авиация и космонавтика", Кривой Рог: -2015, с.50.

3. В.М. Шмигельский, А.Н. Алёшин, А.Ю. Ахмеров, А.П. Коваленко Космическая социология и этика К.Э. Циолковского / Материалы VI украинской научно-практической конференции "Авиация и космонавтика", Кривой Рог: -2015, с.69.

4. Д.В. Каманський, С.В. Зеленін Створення обчислювального кластера на базі учбового комп'ютерного класу / 71 звітня студентська наукова конференція Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, 22-24 квітня 2015 року. Одеса: -2015.

5. М.А. Кондогеоргі, О.М. Альошин Навчальна програма з курсу "Трігонометрія" для школи з елементами дистанційного навчання / 71 звітня студентська наукова конференція Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, 22-24 квітня 2015 року. Одеса: -2015.

6. А.С. Мамулат, В.І. Якимчук Програмування баз даних засобами Postgre SQL / 71 звітня студентська наукова конференція Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, 22-24 квітня 2015 року. Одеса: -2015.

7. О.М. Кожем'яченко, В.І. Якимчук Робота в СКБД ORACLE графічним інтерфейсом користувача / 71 звітня студентська наукова конференція Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, 22-24 квітня 2015 року. Одеса: -2015.

8. В.Ю. Слупський, Ю.Б. Шугайло Вивчення механічних характеристик матеріалів шляхом обробки інтерферограми / 71 звітня студентська наукова конференція Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, 22-24 квітня 2015 року. Одеса: -2015.

9. В.С. Ступаєнко, О.М. Альошин Розробка універсальної технології СЕО для популярних СМS / 71 звітня студентська наукова конференція Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, 22-24 квітня 2015 року. Одеса: -2015.

10. Д.А. Бистрицький, Ю.М. Берков Застосування платформи Arduino для розробки універсальних вимірювальних приладів / 71 звітня студентська наукова конференція Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, 22-24 квітня 2015 року. Одеса: -2015.

11. В.А. Бистрицький, Ю.М. Берков Застосування платформи Arduino для розробки багатофункціональних генераторів сигналів / 71 звітня студентська наукова конференція Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, 22-24 квітня 2015 року. Одеса: -2015.

12. В.М. Шмигельський, Ю.М. Берков Розробка паралельних програм з використанням Intel Parallel Studio / 71 звітня студентська наукова конференція Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, 22-24 квітня 2015 року. Одеса: -2015.

13. Gerasymov O.I., Khudyntsev N.N., Zelenin S.V. Quantum particle transmitting through 1D slide periodic system (SPS) with manipulated parameters. //XII Міжнародна наукова конференціяї «Фізичні явища в твердих тілах» (м.Харків, 1-4 грудня, 2015р.), ХНУ ім.В.Н.Каразіна.-С.132.

 

Публикации кафедры СПО и ТДО в 2016 году.

1. В.С. Гудзенко; В.И. Якимчук, к. физ.- мат. наук, доцент Обработка баз данных средствами matlab // Збірник тез XVIII Міжнародна молодіжна науково-практична конференція«Людина i космос»

2. Е.И. Кокарева; В.И. Якимчук, к. физ.- мат. наук, доцент Разработка обучающих и справочных пособий средствами adobe flash, php и ajax // Збірник тез XVIII Міжнародна молодіжна науково-практична конференція«Людина i космос»

3. И.Б. Левит; В.И. Якимчук, к. физ. - мат. наук, доцент Обработка баз данных средствами субд oracle // Збірник тез XVIII Міжнародна молодіжна науково-практична конференція«Людина i космос»

4. Н.А. Болотова; А.Н. Алёшин, к. физ.- мат. наук, доцент, А.П. Коваленко, к. филос. наук, доцент Одесса космическая – космонавт георгий тимофеевич добровольский // Збірник тез XVIII Міжнародна молодіжна науково-практична конференція«Людина i космос»

5. Д.А. Гюльназарова; А.Н. Алёшин, к. физ.- мат. наук, доцент, А.Ю. Ахмеров, к. физ.- мат. наук, доцент, А.П. Коваленко, к. филос. наук, доцент Полет «СОЮЗ-АПОЛЛОН» - технический и социальный триумф взаимодействия государств с разными политико-экономическими системами // Збірник тез XVIII Міжнародна молодіжна науково-практична конференція«Людина i космос»

6. В.А. Быстрицкий; Ю.Н. Берков старший преподаватель Разработка системы климат-контроля // Збірник тез XVIII Міжнародна молодіжна науково-практична конференція«Людина i космос»

7. Д.А. Быстрицкий; Ю.Н. Берков старший преподаватель Автоматизация гидрометеорологических измерений // Збірник тез XVIII Міжнародна молодіжна науково-практична конференція«Людина i космос»

8. А.В . Ефанов; С.В. Зеленин, к.ф.м.н., доцент Моделирование движения тела переменной массы в гравитационном поле земли с учётом сопротивления воздуха // Збірник тез XVIII Міжнародна молодіжна науково-практична конференція«Людина i космос»

9. М.Г. Гуменюк; С.А. Жуков, к.т.н., доцент; С.З. Алиева Регистрация и компьютерная обработка контуров фраунгоферовых линий спектра солнечного света // Збірник тез XVIII Міжнародна молодіжна науково-практична конференція«Людина i космос»

 

Публикации кафедры СПО и ТДО в 2017 году.

1. Гюльназарова Д.А., Зеленин С.В. Массовые открытые онлайн курсы как инновационная форма дистанционного обучения // Збірник тез VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Авіація та космонавтика», Кривий Ріг, – 2017, с.102.

2. Марцун В.В.,  Алёшин А.Н.,  Ахмеров А.Ю. Инновационные методы обучения детей базовым концепциям программирования с помощью программных приложений // Збірник тез VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Авіація та космонавтика», Кривий Ріг, – 2017, с.100.

3. Болотова Н.А.,  Алёшин А.Н.,  Коваленко А.П. К истории первой в мире экспериментальной орбитальной станции / Збірник тез VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Авіація та космонавтика», Кривий Ріг, – 2017, с.84.

4. Дороганов Е.А.,  Алёшин А.Н.,  Коваленко А.П. Система безопасной передачи данных по каналам связи в транспорте / Збірник тез VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Авіація та космонавтика», Кривий Ріг, – 2017, с.64.

5. Тюрин А.В., Якимчук В.И., Залецкая И.А., Кокарева Е.И. Методические указания по оформлению выпускных квалификационных работ для студентов области знаний 12 «Информационные технологии», уровень подготовки: бакалавр, специалист, магистр / Одесса, ИИ и СТ., - 2017, 34 с.

6. Dorohanov Y.O., Alyoshin A.N. The development of an innovative method based on the projection of 3D objects / Scientific methodological basis for teaching natural sciences and engineering in high education, Ariel university, Israel, Issue 1, -2017, pp.67-71.

7. Aprelenko O., Alyoshin A. The development of flash drives for aims of national security with additional secure levels / Національна безпека України: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення, Збірник тез третьої Всеукраїнської курсантсько-студентської науково-практичної конференції 24 листопада 2017 року, Одеса, 2017, с.305.

8. Molchaniuk R., Alyoshin A. The development of software for safe operation with flash drives used for aims of national security / Національна безпека України: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення, Збірник тез третьої Всеукраїнської курсантсько-студентської науково-практичної конференції 24 листопада 2017 року, Одеса, 2017, с.305-306.

 

Публикации кафедры СПО и ТДО в 2018 году.

1. Апреленко А.Д., Алёшин А.Н., Залецкая И.А. Разработка flash-накопителя с шифрованием данных и аппаратной защитой // Збірник тез IX Всеукраїнської науково-практичної конференції «Авіація та космонавтика», Кривий Ріг, – 2018, с.94.

2. Лавренюк Д.А., Алёшин А.Н., Зеленин С.В. Разработка защищенного flash-накопителя для взаимодействия в системе «Flash Security» // Збірник тез IX Всеукраїнської науково-практичної конференції «Авіація та космонавтика», Кривий Ріг, – 2018, с.98.

3. Молчанюк Р.А., Алёшин А.Н., Ахмеров А.Ю. Разработка программного обеспечения для безопасного взаимодействия со специальным флэш-накопителем в системе «Flash Security» / Збірник тез IX Всеукраїнської науково-практичної конференції «Авіація та космонавтика», Кривий Ріг, – 2018, с.102.

4. Вєтров О.О., Шугайло Ю.Б. Безконтактний вимір лінійних переміщень з використанням лазера / Збірник тез IX Всеукраїнської науково-практичної конференції «Авіація та космонавтика», Кривий Ріг, – 2018, с.14.

5. Назаренко Н.О., Берков Ю.Н. Спектроанализатор звука / Збірник тез IX Всеукраїнської науково-практичної конференції «Авіація та космонавтика», Кривий Ріг, – 2018, с.62.