Уважаемые студенты!

После получения темы дипломной или квалификационной работы Вам необходимо ознакомиться с правилами оформления дипломных работ.

Просим обратить внимание на новые указания по оформлению титульных страниц дипломных работ.

Деканам факультетів/директорам інститутів

22.04.2015 р.

Повідомлення

 

Шановні колеги, після обговорення на Вченій раді університету, надаємо роз’яснення щодо оформлення титульного аркуша дипломної роботи студента-випускника 2014-2015 н.р., а саме:

  1. Дипломна робота містить один титульний аркуш (не більше).
  2. На титульному аркуші дипломної роботи, виконаної державною мовою, після назви теми (жирний шрифт, 14 кегль) через один інтервал наводиться назва роботи англійською мовою (12 кегль) (Додаток 1).
  3. Титульний аркуш дипломної роботи, виконаної іншою мовою, оформлюється української мовою. Проте тема дипломної роботи вказується мовою написання роботи (жирний шрифт). Нижче наводиться переклад теми українською та англійською мовами (12 кегль) (Додаток 2).
  4. Зверніть увагу на те, що цього року знято вказівку на зазначення курсу, оскільки всі роботи є випускними, зазначена форма навчання указує на курс!
  5. Решта елементів титульного аркуша остаються без змін.

Заступник начальника навчального відділу Нікола Л. В.

 

Титульная страница курсовой работы - titul_kursova

Титульная страница дипломной работы (специалист) - titul_diploma  и бакалавра - titul diploma bacholar.